WELkom op onze websitE

Begraafplaats Ouwerkerk

Deze begraafplaats is gelegen aan de Ouwerkerklaan 2 te Vught. De Protestantse Begraafplaats is gesitueerd op een gedeelte van het oorspronkelijke landgoed Ouwerkerk, dat al in 1725 wordt genoemd en is ongeveer 5300 m2 groot. Op 13 december 1947 vond de eerste begrafenis plaats.

Onze historie

Korte inkijk in de historie die voorafgaat aan deze begraafplaats.
DSCF1888

Omgeving

De omgeving van Vught leende zich in het verleden goed voor de aanleg van buitenverblijven. Eén van deze landgoederen was Ouwerkerk, dat oorspronkelijk zo’n 150 hectare groot was. Op dat landgoed is midden twintigste eeuw de protestantse begraafplaats van Vught aangelegd. Lees meer

BegraafplaatsVught-12

Ontstaan

In 1942 kocht een speciaal daarvoor opgerichte stichting in overleg met de gemeente Vught een overblijfsel van het landgoed Ouwerkerk. Het ging om een perceel van iets minder dan 7.000 m2 en de bedoeling was om hier een begraafplaats aan te leggen. De gemeente had daarvoor dan ook al haar instemming verleend.

De begraafplaats

De begraafplaats is bedoeld voor inwoners van Vught die lid waren van één van de erkende protestantse kerkgenootschappen, dan wel van protestantse huize waren. In sommige gevallen werd ook toestemming gegeven om inwoners uit andere plaatsen een graf te bieden. De stichting zorgt anno 2023 nog steeds voor de begraafplaats. De band met de hervormde gemeente (thans Protestantse gemeente Vught) is er nog, maar de stichting staat nu geheel op zichzelf.

BA2020_115_BegraafplaatsVught-website

plattegrond

Op de bovenstaande foto is de plattegrond van de begraafplaats te zien. Deze plattegrond is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Als u op de foto klikt wordt deze in het groot weergegeven. Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact opnemen

Landgoed

Het landgoed Ouwerkerk wordt al rond 1725 genoemd en het is bekend dat er in 1773 een landhuis stond met ten westen daarvan een fors park. In 1803 kwam het landgoed in handen van de familie Martini. Mr. Hendrik Bernhard Martini (1768-1848) liet het bestaande landhuis afbreken en bouwde ter plekke een nieuw huis in Italiaanse stijl. In de noordwestelijke hoek liet Hendrik Bernhard in 1813 een grafkelder bouwen. Daar werd in datzelfde jaar de tweede echtgenote van Hendrik Bernhard bijgezet. Het landgoed werd in de loop der jaren steeds verder uitgebreid met aangrenzende landerijen. In 1820 werd op het landgoed een boerderij-landhuis gebouwd met de naam Piacenza. Dit gebouw zou later het hoofdgebouw van het landgoed worden. In 1822 werd Hendrik Bernhard in de adelstand verheven en hij mocht zich vanaf dat moment jonkheer Martini van Ouwerkerk noemen. In 1823 werd de kersverse jonkheer lid van de Eerste Kamer. Toen Hendrik Bernhard in 1848 overleed, had hij al drie eerder overleden echtgenotes in de grafkelder bijgezet. Hijzelf is ook in de kelder bijgezet. Of er nadien nog telgen uit de familie bijgezet zijn in de kelder is niet bekend. Lees meer over het landgoed op de website van Stichting Dodenakkers

Nieuws

Groot onderhoud

In het najaar 2022 is een begin gemaakt met het opknappen van de begraafplaats.
Allereerst is de aula gerestaureerd. Ook is er onderhoud verricht aan de paden en zullen er haagbeuken worden geplant.

Daarnaast zijn – met behulp van vrijwilligers – oude graven schoongemaakt.

 

december 2022

ProRail – Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel

Al vanaf 2016 voert het bestuur gesprekken met medewerkers van ProRail, omdat het perceel van de begraafplaats grenst aan de grond van Pro Rail. Komende jaren (startdatum nog niet bekend) zullen er werkzaamheden plaats vinden, bestaande uit het aanleggen en in gebruik nemen van een tijdelijk spoortraject en het realiseren van een treintunnel ter hoogte van de begraafplaats. In deze gesprekken is o.a. vastgesteld dat er geen graven hoeven te worden verplaatst in verband met de aanleg van het tijdelijk spoor vlak naast de erfgrens met ProRail. Ook worden er afspraken gemaakt over de afbakening van het terrein tijdens de bouw werkzaamheden, het behoud van de oude bomen en het opnieuw aanplanten van een erfafscheiding. Zodra bekend is wanneer er wordt begonnen met de werkzaamheden, zal dit worden bekendgemaakt aan belanghebbenden en gepubliceerd in diverse media

januari 2023

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!