Nieuws

TFI

Tfi, een gespecialiseerd bedrijf in grondverbetering heeft een dag gewerkt op de begraafplaats.

Rondom de drie oude beuken werd op verschillende plekken d.m.v. lucht een staaf van 1 meter in de grond gedrukt. Daarna werden voedings-/meststoffen onder 8 bar luchtdruk de grond in geblazen.

Zo wordt gezorgd voor een goed bomenbeheer.

Februari 2024

 

 

Buitenkraan

Vanaf nu is er een buitenkraan aangelegd ter vervanging van de waterton die al jaren werd gebruikt om de plantjes water te geven en het graf te verzorgen.
U kunt de kraan vinden aan de muur bij de ingang van de aula vlakbij de gemetselde plantenbak.
Naast de kraan staan twee gieters.
De kraan moet nog verder afgewerkt worden en er komt een pad van klinkers, maar voorlopig is de kraan zo te gebruiken. Belangrijk in deze droge periode!

 

Koffie drinken

Traditiegetrouw drinken de gemeenteleden 1 x per jaar na de dienst koffie op de begraafplaats.
Tijd om elkaar op deze plek te ontmoeten, en deze keer ook om de vernieuwde aula te bekijken.

Juli 2023

Onderhoud

In het najaar van 2022 is een begin gemaakt met het verrichten van groot onderhoud. Allereerst is de aula gerestaureerd.

Ook is er onderhoud verricht aan de paden. Binnenkort zullen haagbeuken worden geplant.

Daarnaast zijn er – met behulp van vrijwilligers – oude graven schoongemaakt.

 

 

Pro Rail

ProRail – Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel

Kortgeleden is bekend geworden dat BAM Infra de werkzaamheden zal gaan uitvoeren.

De werkzaamheden zullen starten begin 2024.
Als eerste zullen bomen worden gekapt langs de begraafplaats, waarna vervolgens het tijdelijke spoor zal worden aangelegd.

Wat vooraf ging:

Al vanaf 2016 voert het bestuur gesprekken met medewerkers van ProRail, omdat het perceel van de begraafplaats grenst aan de grond van Pro Rail. Komende jaren (startdatum nog niet bekend) zullen er werkzaamheden plaats vinden, bestaande uit het aanleggen en in gebruik nemen van een tijdelijk spoortraject en het realiseren van een treintunnel ter hoogte van de begraafplaats. In deze gesprekken is o.a. vastgesteld dat er geen graven hoeven te worden verplaatst in verband met de aanleg van het tijdelijk spoor vlak naast de erfgrens met ProRail. Ook worden er afspraken gemaakt over de afbakening van het terrein tijdens de bouw werkzaamheden, het behoud van de oude bomen en het opnieuw aanplanten vaneen erfafscheiding. 

 

Groot onderhoud

In het najaar 2022 is een begin gemaakt met het opknappen van de begraafplaats.
Allereerst is de aula gerestaureerd. Ook is er onderhoud verricht aan de paden en zullen er haagbeuken worden geplant.

Daarnaast zijn – met behulp van vrijwilligers – oude graven schoongemaakt.

december 2022

ProRail – Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel

Al vanaf 2016 voert het bestuur gesprekken met medewerkers van ProRail, omdat het perceel van de begraafplaats grenst aan de grond van Pro Rail. Komende jaren (startdatum nog niet bekend) zullen er werkzaamheden plaats vinden, bestaande uit het aanleggen en in gebruik nemen van een tijdelijk spoortraject en het realiseren van een treintunnel ter hoogte van de begraafplaats. In deze gesprekken is o.a. vastgesteld dat er geen graven hoeven te worden verplaatst in verband met de aanleg van het tijdelijk spoor vlak naast de erfgrens met ProRail. Ook worden er afspraken gemaakt over de afbakening van het terrein tijdens de bouw werkzaamheden, het behoud van de oude bomen en het opnieuw aanplanten van een erfafscheiding. Zodra bekend is wanneer er wordt begonnen met de werkzaamheden, zal dit worden bekendgemaakt aan belanghebbenden en gepubliceerd in diverse media

januari 2023