Nieuws

Onderhoud

In het najaar van 2022 is een begin gemaakt met het verrichten van groot onderhoud. Allereerst is de aula gerestaureerd.

Ook is er onderhoud verricht aan de paden. Binnenkort zullen haagbeuken worden geplant.

Daarnaast zijn er – met behulp van vrijwilligers – oude graven schoongemaakt.

 

 

Pro Rail

ProRail – Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel

Kortgeleden is bekend geworden dat BAM Infra de werkzaamheden zal gaan uitvoeren.

De werkzaamheden zullen start eind 2023 – begin 2024.

Wat vooraf ging:

Al vanaf 2016 voert het bestuur gesprekken met medewerkers van ProRail, omdat het perceel van de begraafplaats grenst aan de grond van Pro Rail. Komende jaren (startdatum nog niet bekend) zullen er werkzaamheden plaats vinden, bestaande uit het aanleggen en in gebruik nemen van een tijdelijk spoortraject en het realiseren van een treintunnel ter hoogte van de begraafplaats. In deze gesprekken is o.a. vastgesteld dat er geen graven hoeven te worden verplaatst in verband met de aanleg van het tijdelijk spoor vlak naast de erfgrens met ProRail. Ook worden er afspraken gemaakt over de afbakening van het terrein tijdens de bouw werkzaamheden, het behoud van de oude bomen en het opnieuw aanplanten vaneen erfafscheiding.